HAVUZ KİMYASALLARI  KULLANIM MİKTARLARI

PH DÜŞÜRÜCÜ: Havuzun pH seviyesini 0,2 derece düşürmek için 100m3‘e 1,5kg suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.

PH YÜKSELTİCİ: Havuzun pH seviyesini 0,2 derece yükseltmek için 100m3’e 1,5kg. suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.

SIVI ÇÖKTÜRÜCÜ: 100m3’e havuz’ a haftada 1litre, suyla bir kovada karıştırılarak havuz yüzeyine atılır.

KARTUŞ ÇÖKTÜRÜCÜ: 100m3 havuz’ a 10 günde 2 kartuş, ön filitre sepetine veya skımmer sepetine yerleştirilir.

YÜZEY DEZENFEKTAN: 100m3 havuz‘a 25 litre suyla karıştırılıp duvarlara sürülür.

FİLİTRE TEMİZLEYİCİ: 0,5lt. ön filitreye veya skımmer’e yerleştirilip filitreyi filtrasyon konumunda çalıştırıp bir saat bekledikten sonra ters yıkama yapılır.

YOSUN ÖNLEYİCİ VE PARLATICI: İlk dolumda 100m3 ‘ e 2lt, daha sonra 100m3’e haftada 0,5lt, suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.

KALSİYUM HİPOKLORİT: İlk dolumda 120m3 suya 2 tablet, normal kullanımda 1-2 tablet, 10 m3 su için dispanser ile verilir.

DİKLOR GRANÜL: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 200gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.

TRİKLOR PUDRA: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 100-200 gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.

TRİKLOR GRANÜL: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 200gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.

TABLET KLOR: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra haftada 6 tablet skimmer’e veya klorinatör vasıtasıyla verilir.

YOSUN ÖLDÜRÜCÜ: İlk dolumda 100 m3’ e 2lt, daha sonra 100m3’ e haftada 0,5lt. suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.

TAŞMALI HAVUZLAR

Taşmalı havuzlarda havuz suyu kenarlardan taşar ve taşma kanalları vasıtasıyla denge tankı adını verdiğimiz depoda toplanır.

Denge Tankında toplanan su pompalar tarafından emilerek filtre sisteminden geçirilerek filtre edilir ve tekrar havuza geri döner. Bu sistem hijyenik olması ve göze hitap etmesiyle öne çıkar.

Havuz suyunun en hızlı kirlenen kısmı su yüzeyidir. Bu sebeple taşmalı sistemler, yüzeydeki suyu en hızlı ve pratik şekilde havuzdan uzaklaştırıp temizlenmek üzere makine dairesine göndermek üzere tasarlandığından; su hijyeni açısından avantajlı bir yapıya sahiptir.

Su seviyesi havuz üst kotunda olduğu ve havuz kenarlarından taştığı için “ayna efekti” oluşturur ve bunun yanında havuz mevcut boyutlarından daha büyük görünür.

SKIMMERLİ HAVUZLAR

Havuz içi ekipmanları arasında bulunan skimmer çeşitlerinin kullanıldığı bu sistem; havuz içinde bulunan suyu skimmer ile havuz filtresine iletilir, temizlenen su besi ağızlarından havuza geri gönderilerek sirkülasyon gerçekleştirilir. Skimmerli sistemlerde su devir sistemi basit olduğundan az yoğunlukta kullanılan özel havuzlar için uygundur, genel kullanıma açık havuzlar için önerilmez.  Bakımı ve kullanımı çok kolaydır.

Sistemin esası yüzeyde bulunan kirli suyun bir kaç noktadan skimmerler tarafından çekilmesine dayanır.  Sistemin en büyük avantajı; emilen suyu direk olarak emiş hattına gönderdiğinden ekstra bir denge deposuna ihtiyaç duyulmamasıdır.

Skimmerlı Yüzme Havuzlarında;

-Havuz içinde skimmerlerin pozisyonu su yüksekliğine göre ayarlanmalıdır, bu ayarlama sırasında rüzgârın yönü de hesaba katılmalıdır.

-Kullanılacak skimmer sayısı tesisat durumuna göre belirlenmelidir ve etkin bir temizlik sağlayabilmek için yeterli skimmer kullanılmalıdır.

LINER KAPLAMA

Havuzlarda en iyi sızdırmazlık sonucunu elde etmek için geliştirilmiş PVC-P malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme havuz iç kaplaması olarak en çok kullanılan malzemedir. Bunun sebebini geliştirilmiş şekil alma yeteneği, parçalanmaya karşı dirençli oluşu,kolaylıkla kaynak yapılabilmesi, UV ışınlarının sebep olduğu renk solmasına karşı gösterdiği direnç ve geniş renk seçeneklerine sahip olmasına bağlayabiliriz.

Liner 150/100 kalınlığında (1.5mm kalınlık ) polyser örgüsü ile lamine edilmiş iki adet PVC filminden oluşur.Bu halka açık ve sık kullanılan havuzlar için özellikle uygundur. Liner 150/100 1.65 m en x 25.2 m ebadında rulolarda mevcuttur ve deneyimli bir teknisyen tarafından ısı kaynağı ya da yapıştırıcı ile yerinde uygulanmaktadır. Basit montajı sayesinde kolayca değiştirilebilir ve ucuz maliyeti yüzünden standart havuz kaplamalarına ve seramiklerine göre daha uygundur.

Çok basamaklı havuzlarda ya da tek tip havuzlarda tümüyle su geçirimsizliğini sağlar.

Beton ya da çelik platformlara uyumludur, taşmalı prefabrik havuzlarda da kullanılır.

Liner, polimer esaslı bir malzeme olması nedeniyle doğal olarak su geçirimsiz özelliktedir. Ayrıca malzemenin elastik yapıda olması sayesinde özellikle köşe birleşim detaylarında ve düzlem olmayan yüzey formlarında yüksek bükülme mukavemeti sayesinde yeterli performans gösterecektir.

Liner, kolay temizlenebilir yüzey yapısına sahiptir. Ayrıca polimer esaslı bu tür malzemeler dayanıklı olmaları ve yüzeylerinin bakteri oluşumuna uygun olmamasından dolayı hijyenin ön planda tutulduğu sağlık gereçleri üretiminde ve mikroptan arındırması yüksek önem arz eden hastane servislerinde döşeme kaplaması olarak da kullanılmaktadır. Havuz iç yüzeylerinde en önemli hijyen sorunu yosun oluşumudur. Proje konusu malzemenin yüzeyi yosun oluşumuna yüksek dirençlidir.

Linerın genel özelliklerine ve deney verilerine bağlı olarak, havuzda su ağırlığından dolayı kaplamanın maruz kalacağı yüklere karşı yeterli mekanik mukavemet değerlerine sahiptir.

Liner, havuzun betonarme yüzeyine doğrudan tespit edilmeden uygulanır ve elastik yapıdadır. Bu nedenle yapı oturma hareketleri veya deprem etkisi ile taşıyıcı sistemde oluşabilecek hareket ve hasarlardan, alternatif havuz iç kaplamalarına göre daha az etkilenir.

Liner, havuz taşıyıcı sisteminde çatlak oluşması durumunda bile sızdırmazlığını sürdürebilir. Ayrıca malzemede her hangi bir sebepten dolayı meydana gelecek bir hasarın telafisi, hatta kaplamanın tümüyle değiştirilmesi, taşıyıcı sistemden bağımsız ve kısa sürede gerçekleşebilen bir işlemdir.