Villa Havuzları;

Havuz yapımı için öncelikle firmamızlale iletişim kurunuz. Uzmanımız ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanım alanınıza en uygun havuzu tespit etmenize yardımcı olacaktır. Kullanım amacı yanı sıra görsel açıdan da üst düzeyde bir havuz sizin için tasarlanacak, her türlü teknik ekipman havuzunuza değer katmak için sisteminize entegre edilip servisimizle desteklenecektir. 1.Havuz Yapımı Ön Karar Zamanı: Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için havuz şeklinin oluşturulmasına ve nasıl oluşturulacağına dair kararların alındığı zaman dilimidir. Bu evrede ana hatlarıyla işverenin havuzu kullanım amacına, niteliğine ve ekonomik tablosuna bakılır. Havuzun gerçekleşmesinde kısıtlama getirebilecek hususlar ortaya çıkartılır, ihtiyaçları karşılamada yeterli olan alternatif çözüm yolları seçilir ve değerlendirilir. İşverenin ön ihtiyaç programı ortaya çıkartılır. 2.Havuz Yapımı Tasarım ve Projelendirme Süresi: Kullanıcı gereksinim ve istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak havuz tasarım gerçekleştir. Havuzun yerleşimi planı (Vaziyet planındaki konumu, rüzgar yönü, güneş ışınlarından etkilenişi, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun görüntüsü, yüksekliği, güvenlik sistemi) Havuzun geometrik şekli Havuzun taban kesitinin belirlenmesi Yapım teknikleri, yapıyı oluşturacak sistemi ve elemanları belirleyerek vaziyet planı, havuz planı ve mimari rapor oluşturulur. Projenin kesinleştirilmesi ile uygulama ve detay projeleri de hazırlanarak belirlenen tarihte havuz imalat süreci başlatılır.